Pomáhejme společně

Pomáhejme společně

O nás

Centrum podpory zdravotně postižených je projektem fizycké osoby - podnikatele Romana Gašparína.Projekt vznikl za účelem zvyšování zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných spoluobčanů,rozvoje a podpory ziskových i neziskových organizací jako jsou chráněné dílny,státem či soukromými subjekty zřízená pracoviště pro zdravotně postižené lidi a organizací,které svoji činností přispívají k lepšímu životu postižených osob,převážně pak se zrakovým postižením (podpora výcviku vodících psů).

Náplní naši činnosti  je výrobní a obchodní činnost zaměřená na tvorbu a ziskávání nových finančních zdrojů,podpora zdravotně postižených (znevýhodněných) spoluobčanů formou zaměstnávání,pracovně terapeutická činnost,propagace a tvorba nových finančních prostředků prodejem výrobků zdravotně postižených lidí,výkupem těchto výrobků a z části vlastní produkcí.

Peníze získané touto činností se opět užijí k nákupu nových výrobků či materiálu pro výrobu,mzdy postiženým a režijní náklady nezbytné pro další rozvoj chráněných dílen a organizace.


Přidat komentář:

kontrolní kód